Ledningsgrupp

The leadership team

Vi tillsammans kommer fortsätta att vara banbrytande inom LED-sektorn, att utveckla produkter och lösningar som inte bara är tekniskt överlägsna utan också ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Magnus Johansson

CEO, VD

Magnus Johansson

CEO, VD

magnus@ledventure.se

 

Peter Löfgren

COO, Vice VD

peter@ledventure.se 


Oskar Westergren

CTO, Head of production and innovation

Teknik och inovationsansvarig

oskar@ledventure.se

 

Mikael Keskinen

CCO, Head of LEDventure and sales

Sälj och produktionsansvarig LEDventure

mikael@ledventure.se

 

Martin Ohlsson

CRO, Head of LEDventure Media and marketing

Sälj och marknadsansvarig LEDventure Media

martin@ledventure.se