LEDPerimeter

Ett LEDperimetersystem möjliggör unik digital exponering av varumärken och företag.

Ett LEDperimetersystem från LEDventure möjliggör rörlig digital exponering för företag och varumärken i samband med ex. ett idrottsevenemang. Systemet fungerar lika bra utomhus som inomhus oavett årstid. Utifrån era önskemål så anpassas LEDperimetersytemet så att det passar just ert evenemang och behov.

Budskapen som skall publiceras kan programmeras att visas individuellt eller sammanhängande för att skapa unika och uppmärksammade budskap på LEDperimetersystemet. Detta gör att även mindre samarbetspartners kan köpa ett utrymme för exponering.

LEDPerimeter kallas ibland även för LED-banner men är samma typ av system, dvs ett ledsystem som står eller hänger längs med perimetern (yttersidorna) av exempelvis en fotbollsplan eller ishockeyrink.

Enligt undersökningar så minns tv-tittare ett digitalt rörligt budskap upp till 7 ggr bättre än ett traditionellt tryckt reklambudskap, vilket gör ett LEDperimetersystem till en viktig del i ert reklampaket.

En stor fördel med ett LEDperimetersystem är att det är väldigt enkelt att byta ut budskap, vilket gör det till ett oerhört kostnadseffektivt system. Bilderna som skall visas kan skickas via mejl och bytas ut bara timmar innan ett genomförande.

LEDperimetersystemet kan antingen monteras på fasta räcken för att komma upp över ex en hockey- eller innebandysarg alt placeras direkt på spelytan. Då systemet är uppbyggt av enskilda kabinetter som monteras ihop, likt lego, finns ingen begränsning på hur långt ett LEDperimetersystem kan vara. Systemet kan monteras med såväl en permanent, som en mobil lösning beroende på evenemangets längd.