LEDtrailer

"LEDtrailer, perfekt för alla typer av event"

En LEDtrailer från LEDventure möjliggör rörlig digital exponering för företag och varumärken vart helst ni önskar.
Systemet kan exempelvis fungera som storbildsskärm för en festival, ett mindre event eller större sportevenemang.
Bara placera LEDtrailern där ni önskar visa ert budskap och koppla in den sändning ni önskar visa.

Genom våra samarbetspartners har vi tillgång till tre typer av LEDtrailer, varav den största modellen har dubbla skärmar.
Alla de LEDtrailer vi tillhandahåller har inbyggda dieselaggregat och kräver därför ingen extern strömförsörjning.

Materialet som skall publiceras (rörlig- och/eller stillbild) kan programmeras att visas individuellt eller sammanhängande för att skapa unika och uppmärksammade budskap på skärmen. LEDventure hjälper självklart till med mediaproduktion, installation och support inför, under och efter ert evenemang. Vi kan även vara med och utbilda er personal på plats om så önskas.

En stor fördel med en LEDtrailer är att det är väldigt enkelt att placera ut ert budskap, samt även byta budskap under pågående evenemang vilket gör den till en oerhört flexibel lösning. Bilderna som skall visas kan skickas via mejl och bytas ut direkt via LEDtrailerns mobila internetanslutning om så önskas.

LEDtrailer
DIP LEDtrailern är 7,35 meter lång och 2,52 m bred. Skärmen är av typen Diecast DIP P10. Skärmen är uppbyggd av 8x5 kabinett (5,12x3,2 m) vilket ger en total skärmyta på 16,38 m
2 i 16:9 format.

Möjlighet att koppla in livesignal finns i alla ekipage och självklart skickar LEDventure med personal för att se till att allting fungerar.

Användningsområdena för en LEDtrailer är i princip obegränsade och vi har levererat LEDtrailers för både kommuner, idrottsarrangemang, musikfestivaler och mindre event.